Thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong quá trình giải quyết TTHC

07/11/2023 09:45

THÔNG TIN TIẾP NHẬN

PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị về tiêu cực, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC. Cá nhân, tổ chức có thể liên hệ theo đường dây nóng như sau:

1. Đồng chí Chu Huy Phương – HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện:

- SĐT: 0912.655.777

- Email: phuongbv79@gmail.com

2. Đồng chí Đặng Văn Đông – Phó chánh văn phòng HĐND $ UBND huyện, Trưởng bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Ba Vì:

- SĐT: 0961.516.686

- Email: dangvandong_bavi@hanoi.gov.vn

3. Đồng chí Phùng Hữu Thanh – Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh

- SĐT: 0988.166.227

- Email: phunghuuthanh_bavi@hanoi.gov.vn

4. Đồng chí Giang Thị Thu Trang – Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng bộ phận Một cửa xã Cẩm Lĩnh

- SĐT: 0976.751.986

- Email: giangthithutrang_bavi@hanoi.gov.vn