Thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

21/08/2021 16:30
 

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019, Thông báo số 32/TB-HĐND ngày 09/6/2021 của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND huyện đã ban hành Giấy mời số 62/GM-HĐND mời các đại biểu dự kỳ họp thứ Hai HĐND huyện Ba Vì khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng ngày 09/8/2021.

 

Thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Ba Vì, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ huyện về việc hoãn tổ chức Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19; thời gian tổ chức kỳ họp sẽ thông báo sau.

 

 

Thường trực HĐND huyện trân trọng thông báo tới các vị đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị, toàn thể cử tri và nhân dân trong huyện./.

(Công văn số 51 của HĐND huyện)Văn phòng HĐND&UBND huyện