PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ

07/11/2023 10:34

UBND HUYỆN BA VÌ

UBND XÃ CẨM LĨNH

 
   

Số: 000.20.60.H26-221217-0002/PXL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

 
   

Thành phố Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ

Kính gửi: Bà Phạm Hữu Lợi

Ngày 17 tháng 02 năm 2023, UBND Xã Cẩm Lĩnh tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) của Ông/Bà/Tổ chức; mã số: 000.20.60.H26-221217-0002

Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: 10 giờ 19 phút, ngày 4 tháng 01 năm 2023

Tuy nhiên đến nay, UBND Xã Cẩm Lĩnh chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Ông/Bà/Tổ chức đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/Biên nhận hồ sơ. Lý do: Do chậm muộn tại bước xử lý của Phòng LĐTBXH huyện Ba Vì.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ông/Bà/Tổ chức.

UBND Xã Cẩm Lĩnh xin lỗi Ông/Bà/Tổ chức và sẽ trả kết quả giải quyết hồ sơ cho Ông/Bà/Tổ chức vào ngày 09 tháng 01 năm 2023

Mong nhận được sự thông cảm của Ông/Bà/Tổ chức vì sự chậm trễ này./.