kỳ họp thứ 9 HĐND xã Cẩm Lĩnh khóa 22 năm 2024

10/06/2024 15:24

Sáng ngày 10/6/2024. Thường trực HĐND xã Cẩm Lĩnh tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa 22.