Khen thưởng các tập thể, cá nhân xã Cẩm Lĩnh trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội

24/11/2023 02:36

            Sáng ngày 21/11/2023, tại Điểm giao dịch UBND xã Cẩm Lĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ba Vì đã phối hợp với Lãnh đạo UBND xã, các Hội đoàn thể ủy thác vay vốn tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.