Hướng dẫn thực hiện TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ Bưu chính

07/04/2022 09:53

NỘI DUNG

TUYÊN TRUYỀN VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

          I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

          - Lý lịch tư pháp là lý lịch về ăn tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trưởng hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

          - Phiểu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

          II. PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

          Phiếu lý lịch tư pháp gồm có: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

          - Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình; cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội; tổ chức chính trị xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

          - Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tổ, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

          III. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

          1. Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Hà Nội

          - Công dân Việt Nam thường trú tại Hà Nội hoặc tạm trú tại Hà Nội (đối với người không có nơi thường trú);

          - Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài mà trước khi xuất cảnh cư trú tại Hà Nội;

          - Người nước ngoài đang cư trú tại Hà Nội.

          2. Cách thức nộp và nhận kết quả thủ tục hành chính về cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

          Bước 1: Công dân kê khai hồ sơ theo mẫu Tờ khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại trang web https://itptructuyen moj.gov.vn/thanhphohanoi đồng thời lựa chọn dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả qua dịch vụ bưu chính của Bưu điện VN Post và nhận mã hồ sơ đăng ký tử hệ thống trực tuyến.

          Bước 2: Công dân liên hệ số điện thoại Hotline của Vnpost: 1900545481 để được hưởng dẫn nộp hồ sơ.

          Bước 3: Công dân mang Tớ khai và thành phần hồ sơ ra Bưu điện hoặc Bưu cục gần nơi cư trú để thực hiện yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. Bước 4: Nộp lệ phi cấp Phiếu lý lịch tư pháp và phí dịch vụ bưu chỉnh theo quy định tại điểm nộp hồ sơ.

          Bước 5: Nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại nhà hoặc tại Bưu điện/Bưu cục (theo đề nghị của công dân).

          3. Thành phần hồ sơ:

          - Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP: Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).

          - Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật).

          - Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu khi thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Ngoài ra, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm phí phải xuất trinh các giấy tờ để chứng minh.

          4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          5. Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp

          * Mức phí: - 200.000đồng/lần/người. (Hai trăm nghìn đồng) - 100.000đồng/lần/người. (Một trăm nghìn đồng): sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ)

          * Trường hợp người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu Lý lịch tư pháp trong 01 lần yêu cầu thi từ Phiếu Lý lịch tư pháp thứ 3 trở đi phải nộp thêm 5.000₫ Phiếu.

          * Trường hợp được miễn lệ phi:

          - Người cao tuổi tử đủ 60 tuổi trở lên;

          - Công dân Việt Nam dưới 16 tuổi;

          - Người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật. Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật. Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

          6. Thời hạn giải quyết

          Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trưởng hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thi thời hạn không quá 15 ngày.

         7. Bưu cục tiếp nhận hồ sơ Lý lịch tư pháp trên đại bàn huyện Ba Vì: Số 71, đường Quoảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

 

          Link hướng dẫn: https://bavi.hanoi.gov.vn/chi-tiet-tim-kiem/-/asset_publisher/jf5ueQPST2g6/content/tuyen-truyen-thuc-hien-thu-tuc-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-qua-dich-vu-buu-chinh

Thêm bình luận :