Công an huyện Ba Vì tăng cường công tác tuần tra kiểm soát cơ động việc thực hiện tuân thủ quy định giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

28/02/2022 10:23
 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố và căn cứ vào công văn số 5495/CAHN-PV01 ngày 25/7/2021 của Công an thành phố Hà Nội; Công an huyện Ba Vì đã xây dựng kế hoạch và thành lập 02 Tổ tuần tra cơ động thực hiện tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng, chống COVID-19 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Tổ tuần tra cơ động thực hiện tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng, chống COVID-19 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo đó, các Tổ tuần tra, kiểm soát lưu động Công an huyện Ba Vì sẽ thực hiện kiểm tra công tác chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, lễ tiết, tác phong và việc triển khai thực hiện các Kế hoạch của Công an các xã, thị trấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Công an thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

 

Lực lượng Tổ tuần tra Công an huyện thực hiện bất kỳ địa bàn dân cư nhằm đảm bảo mọi người dân thực hiện đúng quy định Chỉ thị 16/CT-CP

Qua công tác tăng cường kiểm tra, từ ngày 15/8 đến nay, Theo ghi nhận của lực lượng tuần tra, đa số người dân khi được Tổ công tác kiểm tra đều chấp hành nghiêm Chỉ thị 16, chỉ ra ngoài khi có việc cấp thiết và đi chợ mua thực phẩm. Tuy nhiên, có một số trường hợp khi kiểm tra đã vi phạm quy định, tất cả các trường hợp trên đều được Tổ công tác tuyên truyền về các quy tắc phòng chống dịch, giải thích và yêu cầu chấp hành xử phạt theo đúng quy định. Hiện tại, sau 04 ngày kiểm tra các Tổ tuần tra kiểm soát Công an huyện Ba Vì đã xử phạt 15 trường hợp (ở 3 xã là Vạn Thắng, Đồng Thái, Phú Châu), số tiền xử phạt là 15 triệu đồng . Các trường hợp đều vi phạm quy định người dân ra đường không có lý do chính đáng vi phạm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Trong 04 ngày đã xử phạt 15 trường hợp vi phạm quy định người dân ra đường không có lý do chính đáng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, từ nay đến hết ngày 23/8, Các Tổ tuần tra kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhằm tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội, góp phần tích cực ngăn ngừa, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện./. 

Diệu Thu