Đoàn chấm điểm số 7 Huyện Ba vì chấm điểm phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh.

08/05/2024 14:47

Chiều ngày 7/5/2024 Đoàn chấm điểm số 7 do đ/c Kiều Kiên Chung làm trưởng đoàn đã về chấm điểm phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh và thôn Đông Phượng. Tham dự đoàn có các đ/c đại diện các phòng, ban ngành của Huyện và lãnh đạo, cán bộ phụ trách của xã Cẩm Lĩnh, bí thư, trưởng thôn, trưởng ban CTMT và các ban, ngành, đoàn thể, trưởng các xóm thôn Đông Phượng cùng tới dự.