Đảng ủy xã Cẩm Lĩnh tổ chức Toạn đàm nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, sáng xanh, sạch, đẹp, an toàn năm 2024.

31/05/2024 05:09

Ngày 24/5/2024, Đảng ủy xã Cẩm Lĩnh tổ chức Hội nghị Tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ xã; Các đồng chí đại diện các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng BCTMT 11 thôn trên địa bàn xã.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm với nội dung “Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, đồng chí Chu Xuân Cừ – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Việc thực hiện phong trào mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, có trọng tâm, trọng điểm bằng các kế hoạch, chương trình cụ thể sát với thực tế của địa phương, cơ sở; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nên đã có bước chuyển biến trong nhận thức của các tổ chức và mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu về tác động quan trọng của công tác dân vận nói chung và việc thực hiện phong trào “xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn xã nói riêng.

Những kết quả hoạt động của phong trào đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ an ninh quốc phòng, quân sự, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đường làng, ngõ xóm được chỉnh trang, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn.