Cài đặt IHanoi - Công dân Thủ đô số

Ngày đăng 12/07/2024 | 08:49  | Lượt xem: 3
Thông báo về việc cài đặt ứng dụng IHanoi - Công dân Thủ đô số

Nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)

Ngày đăng 07/11/2023 | 10:54  | Lượt xem: 3
Nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)

PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ

Ngày đăng 07/11/2023 | 10:34  | Lượt xem: 6
PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ

Thống kê tình hình thực hiện các loại hồ sơ hành chính

Ngày đăng 07/11/2023 | 10:27  | Lượt xem: 2
Thống kê tình hình thực hiện các loại hồ sơ hành chính

Thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong quá trình giải quyết TTHC

Ngày đăng 07/11/2023 | 09:45  | Lượt xem: 1
Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị về tiêu cực, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức

thực hiện Liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC

Ngày đăng 08/09/2023 | 01:15  | Lượt xem: 0
Quy trình thực hiện Liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng

Hướng dẫn thực hiện TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ Bưu chính

Ngày đăng 07/04/2022 | 09:53  | Lượt xem: 99
Lý lịch tư pháp là lý lịch về ăn tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về...

Kết quả giải quyết TTHC tháng 3/2022

Ngày đăng 31/03/2022 | 11:20  | Lượt xem: 17
Kết quả giải quyết TTHC tháng 3/2022

Kết quả giải quyết TTHC tháng 2/2022

Ngày đăng 31/03/2022 | 11:20  | Lượt xem: 18
Kết quả giải quyết TTHC tháng 2/2022

Kết quả giải quyết TTHC tháng 1/2022

Ngày đăng 31/03/2022 | 11:18  | Lượt xem: 11
Kết quả giải quyết TTHC tháng 1/2022
Tin tức theo chuyên mục est temporairement indisponible.
LIÊN KẾT WEB SITE