Thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Ngày đăng 05/11/2021 | 16:56  | Lượt xem: 20
Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 04/11/2021 của UBND xã Cẩm Lĩnh về Thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. UBND xã Cẩm Lĩnh thông báo một số nội dung phụ lục kèm theo kế hoạch

Thông báo: V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn xã

Ngày đăng 27/10/2021 | 10:21  | Lượt xem: 61
Thực hiện công văn số 2747/ UBND-YT ngày 25/10/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn huyện trong tình mới. UBND xã Cẩm Lĩnh yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn xã thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
Tin tức theo chuyên mục no està disponible temporalment.